nowosci

 

§ 1. STRONY TRANSAKCJI

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.bizuteriadawna.pl jest firma Galeria Biżuterii Dawnej mgr Iwona Szlęk z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Krakowska 21, wejście od ul. Staropocztowej, 42-600 Tarnowskie Góry.    NIP 625-109-31-89,  REGON 243320067.
 1. Sklep internetowy  Galeria Biżuterii Dawnej  Iwona Szlęk  prowadzi sprzedaż wysyłkową  biżuterii  dawnej za pośrednictwem witryny internetowej  https://bizuteriadawna.pl
 1. Stronami umowy są:  Klient – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz przyjmujący i realizujący transakcję firma Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk, zwana także Sprzedającym. 

 

§ 2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony są produkty przedstawione w ofercie sklepu www.bizuteriadawna.pl zawierające antykwaryczną biżuterię i artykuły kolekcjonerskie, w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.bizuteriadawna.pl  są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawane towary nie są nowe.  Wszystkie oferowane egzemplarze to antyki, przedmioty zabytkowe, używane, o określonych znamionach i cechach użytkowania charakterystycznych dla biżuterii antykwarycznej. Stan zachowania dokładnie odzwierciedlają zdjęcia i opis. Przedmioty - co jest ich atutem - posiadają oryginalny stan, bez współczesnej ingerencji w substancję zabytkową,  zachowaną patynę.  Wszelkie ewentualne naprawy czy ślady ingerencji są dokładnie opisane i sfotografowane.
 1. Wszystkie prezentowane przedmioty posiadają widoczną cenę, wyrażoną w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT [są cenami brutto].
 1. Każdy wyrób z diamentami i innymi cennymi kamieniami szlachetnymi posiada wystawiony przez biegłego rzeczoznawcę jubilerskiego/eksperta diamentów i kamieni szlachetnych  certyfikat/orzeczenie z określeniem charakterystycznych cech, wartości oraz stanu.

 

§ 3.SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku "zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne zakładanie konta, po dodaniu przedmiotu do koszyka postępują Państwo zgodnie z dalszymi wskazówkami formularza. Zamówienia można składać także:
  • - e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Galerii /zakładka Kontakt/,
  • - telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Galerii.
 1. W przypadku złożenia zamówienia na oferowane przez nas produkty będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży produktu, prawidłowego przebiegu transakcji oraz dostawy.  Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zmianami.
 1. Zamówienie złożone w formie elektronicznej jest  potwierdzane e-mailowo przez firmę Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli.
 1. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 - 48 godzin od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie; zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 1. Przed złożeniem zamówienia klient jest obowiązany zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki. W wypadku braku akceptacji regulaminu zamówienie nie zostanie przyjęte przez firmę Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk.

 

§ 4. DOSTAWY PRODUKTÓW - KOSZTY WYSYŁKI - ODBIÓR OSOBISTY

 

 1. Wysyłka następuje w terminie uzgodnionym z Klientem lub nie później niż w terminie 2 dni roboczych. Przy przelewie na konto Galerii nie ponoszą Państwo kosztów wysyłki. Na Państwa życzenie wysyłamy także przesyłki kurierskie z opcją sprawdzenia zawartości w obecności kuriera realizowane przez firmę kurierską Pocztex; proszę o stosowną informację o konieczności tej opcji podczas składania zamówienia, gdyż koszt jest ustalany indywidualnie.
  W przypadku przesyłek zagranicznych proszę o kontakt przed zakupem - koszt jest ustalany indywidualnie i zależy od wartości przedmiotu i kraju przeznaczenia. 
 1. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem kurierów. Przedmioty są wysyłane w ciągu 1-2 dni ( od momentu potwierdzenia zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej lub od chwili wpływu przelewu na konto bankowe) kurierem jako przesyłki w pełni ubezpieczone, na pełną kwotę zakupu. Wszystkie przesyłki są bardzo dobrze zabezpieczone.
 1. Odbiór przesyłki od przewoźnika musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 1. Czas dostawy 1-2 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. W zamówieniach proszę podawać adres do doręczeń taki, aby kurier mógł zastać osobę odbierającą (np. adres do pracy).
 1. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.
 1. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Po uprzednim uzgodnieniu okoliczności odbioru, mogą Państwo także odebrać zakupiony przedmiot osobiście - preferuję taką formę odbioru.

  Odbiór w salonie biżuterii w Tarnowskich Górach przy ul. Krakowskiej 21 - wejście od ul. Staropocztowej.

 3. Nie realizujemy przesyłek za pobraniem.

 

§ 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Stosowane formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji to:

 

   •  - płatność przelewem na konto firmy. Dane do wpłat bankowych:

Nr konta 10 2490 0005 0000 4500 5030 0809

Galeria Biżuterii Dawnej

Iwona Szlęk

ul. Poczdamska 3a/7

42-612 Tarnowskie Góry

 

Prosimy o podanie w tytule przelewu nr zamówienia.

 

   • - płatność gotówką, przelewem lub kartą przy odbiorze osobistym towaru w Galerii.     

 

 1. Jeśli do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu w trakcie składania zamówienia oraz, w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji, do podania numeru NIP; wystawiamy faktury VAT-MARŻA.          

   

 2. Termin płatności do 5 dni od momentu złożenia zamówienia.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY

 

 1.  Konsument (w rozumieniu KC art. 221), który nabywa towar na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru, powinien jednak złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  podając numer konta, na który firma Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk w ciągu 14 dni od momentu doręczenia pisma i towaru,   zwróci należną kwotę. Pismo powinno zostać wysłane do siedziby Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk e-mailem bądź listownie.  W przypadku złożenia odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi otrzymanie pisma e-mailem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ma nienaruszone metki, ani nie został w żaden sposób zniszczony, uszkodzony. Stan przedmiotu sprawdza rzeczoznawca jubilerski, który dokonywał jego oceny i wyceny.
 4. Koszty odesłania oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
 5. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni wraz z kosztem wysyłki do klienta. Koszt odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 6. Przepis ten nie dotyczy zamówień/zakupów odbieranych osobiście przez Klienta w Galerii Biżuterii Dawnej na miejscu w Tarnowskich Górach. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w Galerii sklepu i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów prawa. W przypadku odbioru produktu w sklepie, za moment zawarcia umowy rozumie się przyjęcie towaru przez Klienta.
 7. W celu dokonania zwrotu prosimy o kontakt, aby ustalić termin i adres zwrotu.

 

§ 7. REKLAMACJE

 

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 1 roku od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Reklamację towaru należy zgłaszać firmie Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk. Klient zgłaszając reklamację powinien podać swoje dane (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, datę dokonanego zakupu, rodzaj towaru i opis jego wady oraz określić swoje żądania) przesyłając je e-mailem lub listem poleconym na adres sklepu.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. Firma Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej konserwacji, jak również nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z instrukcją pielęgnacji) oferowanych towarów. Towary użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem (instrukcją pielęgnacji) nie podlegają reklamacji. Sposób użytkowania towar określa załącznik nr 1 do regulaminu o sposobie pielęgnacji i konserwacji.

 

§ 8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sklep Galeria Biżuterii Dawnej Iwona Szlęk gwarantuje swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane klienta wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym. Zapewniamy Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownik w szczególności ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na nasz adres e-mail stosowną wiadomość.
 1. W ramach serwisu www.bizuteriadawna.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klientów. Korzystanie z witryny bez wyłączenia obsługi cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzeń końcowych, z których Państwo korzystacie. Możecie Państwo wyrazić zgodę lub nie na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich korzystanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. Właściciel strony nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się załatwić w drodze ugody, jedynie w wypadku braku ugodowego załatwienia sprawy, spory podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
 1. Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów (zdjęć, opisów i artykułów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie www. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie zdjęć, opisów przedmiotów i artykułów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zmianami i generuje konsekwencje prawne wynikające z naruszenia w/w prawa. Posiadam wyłączne autorskie i majątkowe prawa do treści strony, jestem ich autorem i jestem wyłącznym właścicielem sklepu www.bizuteriadawna.pl. Dotyczy to szczególnie kopiowania opisów i treści strony przez użytkowników serwisu allegro. Stosowne oświadczenie odnośnie powyższego posiada dział ds. Własności Intelektualnej allegro.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 1. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

 

 brosza z diamentami i rubinami

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZASADY PIELĘGNACJI  – użytkowania biżuterii antykwarycznej

      

Biżuteria dawna zawsze będzie zachwycać swym niepowtarzalnym pięknem, niezwykłym kunsztem wykonania, wartością artystyczną i unikatowością. Aby ten niewątpliwy urok dawnej biżuterii, często ponad stuletniej, trwał jak najdłużej, należy o nią w odpowiedni sposób dbać. Szczególnie, jeśli idzie o zachowanie tej szlachetnej patyny jaką wiekowe ozdoby nabywają z upływem czasu, a która składa się na jej duszę, blask diamentowy czyni szlachetniejszym, stwarzając dlań odpowiedni światłocień i ma zasadniczy wpływ na wartość dawnej biżuterii. Poprzez nieumiejętne czyszczenie, polerowanie cały ten urok możemy bezpowrotnie utracić.

 1. Biżuterię należy przechowywać w specjalnie do tego przeznaczonych, wyściełanych miękką tkaniną, zamykanych pudełkach. Pozwala to na ograniczenie dostępu powietrza do biżuterii i zmniejszenia możliwości powstawania na niej tlenków oraz zabezpiecza przed ewentualną deformacją splotu (w wypadku delikatnych łańcuszków ).
 2. Biżuterię antykwaryczną  należy zdejmować do mycia rąk i  kąpieli. 
 3. Nie zalecamy mycia/czyszczenia antykwarycznej biżuterii w myjkach ultradźwiękowych, ze względu na możliwość obluzowania i wypadnięcia kamieni.
 4. Biżuterię z tzw. dmuchanego (dętego) złota, ze względu na jej delikatność, należy zawsze zdejmować przed udaniem się na spoczynek.
 5. Nie należy zakładać biżuterii (zwłaszcza na dłonie) podczas prac domowych, aby nie narażać jej na uszkodzenia mechaniczne (porysowania), lub chemiczne (np. pęknięcia lutów pod wpływem niektórych detergentów).
 6. Silnie zabrudzone łańcuszki, bransolety oraz biżuterię bez kamieni możemy pozostawić na kilka minut w kąpieli denaturowanej (woda z niewielką ilością denaturatu), a następnie wypłukać i przetrzeć miękką tkaniną (najlepiej stosować flanelę). Można również stosować kąpiel w ciepłej źródlanej wodzie z dodatkiem amoniaku lub soku z cytryny. Następnie osuszyć i polerować miękką tkaniną.
 7. Nie należy stosować silnie działających kosmetyków (np. perfumy, dezodoranty itp.) na biżuterię, ponieważ srebro reaguje na czynniki chemiczne zmianą koloru.
 8. Biżuteria srebrna nie może być narażona na kontakt z detergentami, gdyż niektóre środki chemiczne zawierają substancje mogące uszkodzić jej delikatną powierzchnię.
 9. Nie należy stosować do czyszczenia/odświeżania biżuterii antykwarycznej silnych gotowych preparatów dostępnych w sklepach jubilerskich i używanych do czyszczenia współcześnie produkowanej biżuterii.
 10. Pielęgnowanie i czyszczenie biżuterii z diamentami nie powinno sprawiać żadnych kłopotów, bowiem kamienie te są odporne na wszelkiego rodzaju kremy, dezodoranty, perfumy. Tak więc ciepła woda z dodatkiem łagodnych detergentów – płynu do mycia naczyń - przywróci kamieniom ich pierwotny blask. Jeśli wyrób jest mocno zabrudzony, szczególnie w zakamarkach są dawne osady, można zostawić go w roztworze ciepłej wody z mydłem z kilkoma kroplami amoniaku (lub sody oczyszczonej) na parę godzin lub całą noc, po czym miękką szczoteczką do zębów usunąć delikatnie szczególnie trudne zabrudzenia i osady. Proszę uważać, aby np. obluzowane kamienie nie powypadały i czynności te wykonywać nad zamkniętym zlewem czy umywalką. Płuczemy dokładnie i suszymy.
 11. Warto wyrobić w sobie nawyk przecierania (delikatnego) biżuterii po całodziennym noszeniu - usuniemy wtedy osady, tłuszcze, kremy, pot nagromadzone w ciągu dnia – szczególnie jeśli idzie o perły, korale, turkusy; używajmy flaneli, bawełnianej czy jedwabnej szmatki.
 12. Szmaragdy, szafiry, rubiny. Szmaragdy nie należą do twardych kamieni - w skali Mohsa mają od 7 i 1/2 do 8 punktów i często posiadają sięgające powierzchni pęknięcia. Nie lubią kontaktu z gorącą wodą, ale można je przecierać spirytusem lub moczyć w letnim, ale nie całkiem zimnym roztworze mydlanym na 10-15 minut. Zawsze należy je dokładnie wypłukać i osuszyć. Podobnie szafiry i rubiny. 
 13. Bursztyny - bursztyn nie znosi kontaktu z perfumami i lakierem do włosów. Bursztyny najlepiej myje się w ciepłej wodzie z mydłem. Blask bursztynom przywróci moczenie w spirytusie denaturowanym, potem należy wetrzeć weń oliwę z oliwek.
 14. Korale i turkusy.  Do czyszczenia korali i turkusów nie wolno używać spirytusu, bardzo tego nie lubią. Można je natomiast z powodzeniem czyścić w letniej wodzie z sodą oczyszczoną, najlepiej przy użyciu miękkiej szczoteczki. Po czyszczeniu należy je osuszyć miękkim ręcznikiem. Jeśli korale stracą swoją intensywną czerwoną barwę, można je zanurzyć lub przetrzeć wodą utlenioną. Korale po kąpieli można też przetrzeć szmatką nasączoną w oliwie i polerować.
  Korale należy trzymać zawsze osobno, nie znoszą one innej biżuterii. Turkus to kamień, który należy traktować delikatnie. Nie lubi wysokiej temperatury, mocnego światła, potu, olejów i kosmetyków, środków czystości używanych w gospodarstwie domowym oraz przesuszenia. Pierścionki z turkusami należy bezwzględnie zdejmować do mycia rąk.
 15. Opal - należy chronić go przed kwasami, gorącem i wysuszaniem, a także kosmetykami. Opale lubią wilgoć, dlatego myje się je pod bieżącą wodą, a następnie owija w wilgotną szmatkę. Lubią być noszone, uzupełniają wtedy zapasy wody pochłaniając wilgoć z naszego ciała. Dlatego noszenie opala jest najlepszą drogą do dbania o niego - absorbuje on wilgoć z ciała i powietrza i wyrównuje swój poziom wody. Posiadacze opali, którzy nie noszą ich regularnie powinni od czasu do czasu wkładać je na noc do słoika z wodą. Polecana jest woda destylowana. Nie należy natłuszczać opala - olej ogranicza przepływ światła, niezbędnego składnika, dla zobaczenia gry kolorów. Nie powinien on być przechowywany w zamkniętym pudełku - należy dbać, aby miał dostarczony odpowiedni poziom wilgoci.
 16. Perły - podobnie jak bursztyny źle znoszą kontakt z perfumami i lakierem do włosów. Do czyszczenia pereł nie wolno używać żadnych kwaśnych środków, niewskazane jest również ich szorowanie. Najlepiej jest zanurzyć je w słonej wodzie na kilka godzin. Naturalne perły są bardzo miękkie, mają tylko 2 i 1/2 do 4 punktów w skali Mohsa, dlatego wymagają szczególnej opieki. Perły nie powinny pozostawać nie przykryte (oczywiście za wyjątkiem sytuacji, kiedy są noszone), ponieważ kurz w środowisku zawiera cząsteczki kwarcu, którego twardość w skali Mohsa wynosi aż 7. Perły powinny być przechowywane w przykrytym pudełku albo miękkim woreczku. Jeśli już się zabrudzą, należy łagodnie wytrzeć je miękką ściereczką. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zbyt mocne, energiczne i częste czyszczenie może zniszczyć perłę.

 

     WAŻNA UWAGA:

" (...) Absolutnie nie wolno polerować starej biżuterii! Przez to czasami traci nawet kilkadziesiąt procent materialnej wartości. Oryginalna patyna, ślady użytkowania są jak dusza starego przedmiotu. Patyna jest dla kamieni tym, czym dobra rama dla obrazu" (Jacek Zięta, rzeczoznawca, antykwariusz jubilerski , Rzeczpospolita, 267/2006.)

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór)

 

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

       Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru